Læsekredse

Netværk for kvinder i filosofi formidler kontakten, hvis du ønsker at være med i eller oprette en læsekreds.

Læsekredsenes formål er at knytte netværkets medlemmer sammen på kryds og tværs ud fra de interesser, vi hver især måtte have, og at fordre faglig udvikling og samarbejde kvindelige filosoffer imellem.

Når en læsekreds startes op, vælges en tovholder, som samtidig er kontaktperson. Derfra er læsekredsen selvkørende, og det er helt op til deltagerne at beslutte hvordan, hvornår og hvor meget. Det står selvfølgelig også frit for, hvad man har lyst til at læse sammen.

Hvis du stadig drømmer om at få læst – eller genlæst – Arendt, de Beauvoir eller noget helt tredje, så meld dig ind i en læsekreds eller start din egen!

De eksisterende læsekredse og deres kontaktpersoner kan ses nedenfor.

Hvis du er interesseret i en læsekreds, så tag fat i kontaktpersonen.

Hvis du ønsker at oprette din egen læsekreds, så skriv til Lene, bestyrelsesmedlem og koordinator for læsekredse på lenekristinekonrad@gmail.com.

Værk: A manifest for Cyborgs / A Cyborg Manifesto af Donna Haraway
Opstartsdato: 27. september 2018
Kontaktperson: Helene Scott-Fordsmand, helene.scottfordsmand@hotmail.com

Værk: Det andet køn af Simone de Beauvoir
Opstartsdato: 19. februar 2018
Kontaktperson: Katla Heðinsdóttir, katlahedinsdottir@hotmail.com
Kommentar: Gruppen fortsætter i efterårssemesteret 2018. Har man lyst til at hoppe ind halvvejs, er man velkommen.

Værk: Menneskets vilkår af Hannah Arendt
Opstartsdato: 25. februar 2018
Kontaktperson: Lene Kristine Konrad, lenekristinekonrad@gmail.com
Kommentar: Gruppen afslutter læsningen september 2018, men planlægger at opstarte med nyt værk kort derefter. Mere info følger.