Generalforsamling: Netværk for Kvinder (og non-binære?) i filosofi

Tid:  den. 1. oktober kl 16.30-18.30

Sted: Online arrangement over zoom

Kære medlemmer af Netværk for Kvinder i Filosofi,

Den 1. oktober kl.16.30-18.30 holder vi generalforsamling, som vil foregå online. Udover de faste punkter på dagsordenen, er der lagt op til, at vi skal beslutte os for, hvorvidt vi skal ændre navn og vedtægter til at inkludere non-binære i netværket. 

For bedre at kunne tilgodese et online-format, afholdes generalforsamlingen denne gang kun for netværkets medlemmer.

Tilmelding foregår via mail, hvor man skal skrive, at man er interesseret i at deltage senest den 28. september på ” kontakt@xn--netvrkforkvinderifilosofi-5fc.dk”. Herfra får man tilsendt en mail med et Zoom-link til mødet. Hvis ikke du forvejen er er medlem, kan du nå at blive det ved at oprette dig på NKiF’s hjemmeside på: https://netværkforkvinderifilosofi.dk/register/. I

Inden mødet vil vi udsende et papir, som man med fordel kan læse for at forberede sig til generalforsamlingen, men det er ikke et krav. 

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen bestyrelsen

Dagsorden:

Debat om inklusion af nonbinære i NKiF og afholdelse af generalforsamling

20 min: Introduktion til diskussion – samt præsentation af argumenter for og imod 

10 min: Spørgsmål til diskussionsoplægget

20 min: Diskussion i mindre grupper 

5 min: Afrunding  

5 min: pause

60 min: Afholdelse af generalforsamling med bl.a. afstemning om inklusion af nonbinære

Illustration af Bodil Garde.

Paneldebat: Løsninger for kvinder i filosofi (Filosofisk årsmøde)

Tid: 6. marts 2020, kl 15-17:15 (tidspunkt kan stadig ændres afhængigt af program)
Sted: Lokale TBA. Dansk filosofisk selskabs årsmøde 2020, SDU, Odense

Vi gentager successen fra sidste år.
Dette års paneldebat tager fat i mulige løsninger på nogle af de mange udfordringer, vi fik skitseret ved sidste årsmøde, hvor vi afholdt en lignende paneldebat om Udfordringer for kvinder i filosofi.

Ud fra 8 opsummerende punkter, der dækker en bred række af udfordringer, har vi bedt panel-deltagerne komme med forslag til mulige løsninger eller måder at imødekomme de udfordringer, som kvinder (og i høj grad også andre minoriteter i filosofien) kan møde i faget. Punkterne berører ting såsom underrepræsentation, overdeterminering af køn som identitetsmarkør, idealer og stereotyper om filosoffer, balance mellem familieliv og karriere, privilegieblindhed og sexisme, m.m.

Sammen vil vi efterfølgende debattere både paneldeltagernes kommentarer samt forslag og idéer fra de fremmødte.

Alle er velkomne og vi glæder os til en konstruktiv og oplysende debat. Billet til årsmødet er dog påkrævet i henhold til arrangørerne.

Panelet består af:

  • Regina Christiansen (Ph.d.-studerende, SDU)
  • Esther Oluffa Pedersen (Studieleder på Filosofi, Lektor, RUC)
  • Caroline Schaffalitzky de Muckadell (Tidligere studieleder på filosofi, Lektor, SDU)
  • Esben Nedenskov Petersen (Studieleder ved filosofi, Lektor, SDU)
  • Klemens Kappel (Sektionsleder for Filosofi, Professor, KU)
  • Asger Sørensen (Formand for bestyrelsen i Dansk Filosofisk Selskab, Lektor, DPU/AU)

Find eventet på facebook her.

NKiF på RUC – Nytårskur

Tid: 27. februar 2020, kl 12:30-14:00
Sted: Bygning 412.1, RUC

I samarbejde med Philosophy & Punch holder vi nytårskur på RUC.
Her kan du høre lidt om netværket, om vores ressource-bank og arbejdet med at indsamle ressourcer, samt mere om semesterets kommende aktiviteter. Og forhåbentlig møde andre søde og interessante fagfælle.

Alt sammen med en drink i hånden og snacks på bordet.

Alle er velkomne uanset køn og akademisk tilhørsforhold.

Se begivenheden på facebook her.

Filosofi og Repræsentation

Tid: Torsdag, 9. maj 2019, 16:00-18:00
Sted: Lokale 12.1.62, Søndre Campus – Københavns Universitet | Karen Blixens Plads 8, 2300 Copenhagen S

Kaster man et blik på filosofihistorien og filosofiens kanon er den kvindelige filosof nærmest usynlig. Det samme er ofte gældende når det vedrører kvindelige filosoffer på pensa på filosofistudierne i Danmark. Er det et problem? Hvis ja – hvorfor? og hvad kan gøres?

Ved at sætte fokus på repræsentation af kvinder på filosofistudiernes pensa, ønsker vi i Netværk for Kvinder i Filosofi at diskutere disse og lignende spørgsmål vedrørende repræsentation.
Vi er desuden åbne for at diskussionen om repræsentation ikke kun vedrører kvinder, men at den udvides til et spørgsmål om de underrepræsenterede generelt – f.eks. repræsentationen af racialiserede sorte og brune minoriteter.

Derfor inviterer vi til en eftermiddag med kortfilm, debat og danseperformance for at samles og belyse emnet, i håb om sammen at blive klogere på repræsentationsproblemet.

Program:

16.00 – 16.20: Introduktion og visning af kortfilm
16.20 – 17.40: Paneldebat – en diskussion mellem panel og publikum
17.40 – 17.45: Pause
17.45 – 18.00: Danseperformance (elever fra Den Danske Scenekunstskole)
18.00 –> Café Olympen (lokale 14.3.80) åbner disken, hvor det vil være muligt at købe øl og vand.

Panelet består af:

Rose Løvgren (cand. mag. fil. og PhD-studerende, Saxo Instituttet)
Sabrina Ebbersmeyer (lektor og underviser i filosofi)
Silas L. Marker (filosofistuderende og forsker på Center for Information og Boblestudier)
Tara Skadegaard Thorsen (cand. mag. fil. og medstifter af gruppen FRONT)
Thor Grünbaum (lektor og underviser i filosofi samt viceinstitutleder på MEF, KU)

Alle er velkomne – uanset køn og faglig baggrund!

Find arrangementet på facebook her.