Vicki Vittinghoff

Denne brugerkonto status er Godkendte

Denne bruger har ikke tilføjet nogen oplysninger til deres profil.

Vicki Vittinghoff

Jeg er særligt optaget af spørgsmålene 'sandhed' og 'den fri vilje'.

Derudover kan jeg nævne: Eksistentialisme, fænomenologi, metafysik, erkendelsesteori, religionsfilosofi og politiskfilosofi.
Derudover har jeg en kæmpe svaghed for tysk filosofi generelt, og af samme årsag øver jeg også tysk i min fritid ud over studiet. Mine interesser favner bredt indenfor filosofien såvel som historie.

Efter mit speciale ønsker jeg at dykke ned i Shopenhauers 'en verden af vilje og forstilling' - Skulle nogle sidde med samme lyst så vil jeg forslå at starte en læsekreds omkring dette værk.

Pædagogisk filosofi - Århus universitet

Skriver pt. speciale. En undersøgelse af Kierkegaards og Nietzsches overvejelser vedrørende skyld og menneskesyn. Derudover går jeg på Politikens kritiker og debattørskole.
https://www.linkedin.com/in/vicki-vittinghoff-30472515a/ https://twitter.com/V_Vittinghoff