VIDENSKABSFILOSOFI I PRAKSIS

V. Sara Green

Tid: Fredag, 15. november 2019, 15:30-17:30.
Sted: SDU, Campusvej 55, 5230 Odense. Lokale: U91 (se på campus-kort)

Abstract: Videnskabsfilosofien har de seneste år gennemgået en udvikling, som af nogle karakteriseres som en stigende praksis-orientering, på engelsk kaldet ”philosophy of science in practice” (PSP). Det indebærer en større grad af interdisciplinært samarbejde, hvor filosofien ikke blot kommer tættere på naturvidenskaben, men også på andre humanistiske felter såsom videnskabshistorie, videnskabssociologi, og Science and Technology Studies (STS). Sara Green vil i oplægget give en introduktion til PSP samt eksempler fra hendes eget forskningsprojekt om systembiologi og personlig medicin. Inspireret af kritiske kommentarer hun selv har modtaget, vil hun desuden lægge op til diskussion af, hvorvidt praksis-orienteret filosofi er ”rigtig filosofi” – og af antagelserne bag det spørgsmål.

Sara Green er adjunkt ved Sektion for Videnskabsteori- og Videnskabshistorie, Institut for Naturfagenes Didaktik, samt Centre for Medical Science and Technology Studies, Institut for Folkesundhedsvidenskab, begge ved Københavns Universitet. Hun har læst filosofi og biologi på SDU, Odense, og har en Ph.d. i Videnskabsstudier fra Aarhus Universitet (Center for Videnskabsstudier, Institut for Fysik og Astronomi).

Efter oplægget vil der være mulighed for at tale med hinanden, oplægsholderne og repræsentanter fra netværkets bestyrelse.

Program

15:30-15:40 Introduktion & præsentation af netværket
15:40-16:45 Oplæg v. Sara Green m. efterfølgende diskussion
16:45-17:30 Uformelle samtaler og netværkshygge
17:30 –> Vi går i fredagsbaren

Alle uanset køn, alder og faglig baggrund er velkommen.

Find arrangementet på Facebook