Læsekredse

Netværk for kvinder i filosofi formidler kontakten, hvis du ønsker at være med i eller oprette en læsekreds.

Læsekredsenes formål er at knytte netværkets medlemmer sammen på kryds og tværs ud fra de interesser, vi hver især måtte have, og at fordre faglig udvikling og samarbejde kvindelige filosoffer imellem.

Når en læsekreds startes op, vælges en tovholder, som samtidig er kontaktperson. Derfra er læsekredsen selvkørende, og det er helt op til deltagerne at beslutte hvordan, hvornår og hvor meget. Det står selvfølgelig også frit for, hvad man har lyst til at læse sammen.

Hvis du stadig drømmer om at få læst – eller genlæst – Arendt, de Beauvoir eller noget helt tredje, så meld dig ind i en læsekreds eller start din egen!

De eksisterende læsekredse og deres kontaktpersoner kan ses nedenfor.

Hvis du er interesseret i en læsekreds, så tag fat i kontaktpersonen.

Hvis du ønsker at oprette din egen læsekreds, så skriv til Lene, bestyrelsesmedlem og koordinator for læsekredse på lenekristinekonrad@gmail.com.

Værk: Companion Species Manifesto af Donna Haraway
Opstartsdato: 20. maj 2019
Kontaktperson: Helene Scott-Fordsmand (helene.scottfordsmand@hotmail.com)
Kommentar: Gruppen læste inden da (september 2018 – april 2019) “A manifest for Cyborgs / A Cyborg Manifesto”.

Værk: Fyrsten af Machiavelli (BEMÆRK, der vil være et nyt værk for hvert møde)
Opstartsdato: 29. januar 2019, kl 19.
Sted: Sejs, Silkeborg
Kontaktperson: Lise Søelund (filosof@lisesoelund.dk).
Kommentar: Til hver gang læses et værk, der diskuteres, det besluttes til mødet, hvilket værk der læses til næste gang.

Værk: Om livets korthed af Seneca (BEMÆRK, der vil være et nyt værk for hvert møde)
Opstartsdato: 12. februar 2019, kl 19.
Sted: Stevns
Kontaktperson: Lise Søelund (filosof@lisesoelund.dk).
Kommentar: Til hver gang læses et værk, der diskuteres, det besluttes til mødet, hvilket værk der læses til næste gang.


Læsekredse der er ved at ende:

Værk: Det andet køn af Simone de Beauvoir
Opstartsdato: Februar 2018 (afsluttet)
Kontaktperson: Katla Heðinsdóttir, katlahedinsdottir@hotmail.com

Værk: Menneskets vilkår af Hannah Arendt
Opstartsdato: Februar 2018 (afsluttet)
Kontaktperson: Lene Kristine Konrad, lenekristinekonrad@gmail.com

Værk: 3 essays om race af Immanuel Kant: “Von den verschiedenen Racen der Menschen” (1775),  “Bestimmung des Begriff einer Menschen Race” (1785) og “Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie” (1788) [fås også i engelsk oversættelse]
Opstartsdato: Marts 2019 (afsluttet)
Kontaktperson: Mette A. E. Kim-Larsen (mette123@gmail.com)
Kommentar: Gruppen overvejer at arbejde videre med tekster omkring race-problematikker.