Læsekredse

Netværk for kvinder i filosofi formidler kontakten, hvis du ønsker at være med i eller oprette en læsekreds.

Læsekredsenes formål er at knytte netværkets medlemmer sammen på kryds og tværs ud fra de interesser, vi hver især måtte have, og at fordre faglig udvikling og samarbejde kvindelige filosoffer imellem.

Når en læsekreds startes op, vælges en tovholder, som samtidig er kontaktperson. Derfra er læsekredsen selvkørende, og det er helt op til deltagerne at beslutte hvordan, hvornår og hvor meget. Det står selvfølgelig også frit for, hvad man har lyst til at læse sammen.

Hvis du stadig drømmer om at få læst – eller genlæst – Arendt, de Beauvoir eller noget helt tredje, så meld dig ind i en læsekreds eller start din egen!

De eksisterende læsekredse og deres kontaktpersoner kan ses nedenfor.

Hvis du er interesseret i en læsekreds, så tag fat i kontaktpersonen.

Hvis du ønsker at oprette din egen læsekreds, så skriv til Maya, bestyrelsesmedlem og koordinator for læsekredse på Mayarexen@gmail.com.

Værk: Down Girl af Kate Manne
Opstartsdato: Endnu ikke fastlagt.
Sted: København
Kontaktperson:
 Maya Rexen (Mayarexen@gmail.com).

Værk: Rodfæstelsen (fr: L’enracinement | eng: The need for roots) af Simone Weil
Opstartsdato: Oktober 2019.
Kontaktperson: Julie Christina Krogh (Julie.krogh@gmail.com).
Kommentar: Gruppen mødes over skype.


Læsekredse der er afsluttede (til inspiration):

Værk: What IS Sex af Alenka Zupancic
Opstartsdato:  Februar 2020 (pauseret grundet Covid-19). Genoptages i oktober 2020. (afsluttet)
Sted: København
Kontaktperson: Pauline Hoffmann Schrøder (pau.hoffs@gmail.com)

Værk: Child Psychology and Pedagogy – The Sorbonne lectures 1949-1952 af Merleau-Ponty
Opstartsdato: Marts 2021 (afsluttet)
Sted: København
Kontaktperson:
 Julie Kirkegaard (jujoki@gmail.com).
Kommentar: Læsekredsen er i gang. Vi mødes primært på skype. Har man en særlig interesse i Merleau-Ponty og/eller børn er man velkommen til at sende en mail og høre om det er muligt at hoppe på.

Værk: Det andet køn af Simone de Beauvoir
Opstartsdato: Februar 2018 (afsluttet)
Kontaktperson: Katla Heðinsdóttir

Værk: Menneskets vilkår af Hannah Arendt
Opstartsdato: Februar 2018 (afsluttet)
Kontaktperson: Lene Kristine Konrad

Værk: 3 essays om race af Immanuel Kant: “Von den verschiedenen Racen der Menschen” (1775),  “Bestimmung des Begriff einer Menschen Race” (1785) og “Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie” (1788) [fås også i engelsk oversættelse]
Opstartsdato: Marts 2019 (afsluttet)
Kontaktperson: Mette A. E. Kim-Larsen
Kommentar: Gruppen overvejer at arbejde videre med tekster omkring race-problematikker.

Værk: Fyrsten af Machiavelli, og andre værker (nyt værk hver gang)
Opstartsdato: Januar 2019, Silkeborg (afsluttet)
Kontaktperson: Lise Søelund

Værk: Om livets korthed af Seneca, og andre værker (nyt værk hver gang)
Opstartsdato: Februar 2019, Stevns (afsluttet)
Kontaktperson: Lise Søelund

Værk: Companion Species Manifesto af Donna Haraway
Opstartsdato: Maj 2019 (afsluttet)
Kontaktperson: Helene Scott-Fordsmand
Kommentar: Gruppen læste inden da (september 2018 – april 2019) “A manifest for Cyborgs / A Cyborg Manifesto”, og forsætter efterfølgende med Companions in Conversation (i Manifestly Haraway).

Værk: What IS Sex af Alenka Zupancic
Opstartsdato:  September 2019 (afsluttet)
Sted: København
Kontaktperson: Ditte Dyrgaard (dyrgaard@hum.ku.dk)
Kommentar: Gruppen mødes hver 2. uge og er begrænset til max 5 deltagere (alternativt flere grupperinger med separate tovholdere, hvis flere tilmeldingerne).

Værk: Metaphysics as a Guide to Morals af Iris Murdoch
Opstartsdato: Foråret 2020 (afburdt grundet Covid-19).
Sted: København
Kontaktperson:
 Julie Kirkegaard (jujoki@gmail.com).
Kommentar: Ønsker man at deltage via skype, kan det evt. arrangeres.

Værk(er): Feministisk filosofi & religionsfilosofi (tema).
Opstartsdato: September 2019 (afsluttet)
Sted: Diamanten, København
Kontaktperson: Jelena Bundalovic (jelena.bundalovic@gmail.com / 22 93 86 89 )
Kommentar: Gruppen læser ikke hele værker men uddrag fra tekster, fra mere metodologiske overvejelser omkring feminismens rolle i teologi (og relationen herimellem), til mere konkrete begreber/filosofiske overvejelser. Læsegruppen vil være særligt relevant for folk med interesse i filosofi, kønsstudier, feminisme, filosofihistorie, teologi, religionsfilosofi og minoritetsstudier. Nye medlemmer er velkomne.