Læsekredse

Netværk for kvinder i filosofi formidler kontakten, hvis du ønsker at være med i eller oprette en læsekreds.

Læsekredsenes formål er at knytte netværkets medlemmer sammen på kryds og tværs ud fra de interesser, vi hver især måtte have, og at fordre faglig udvikling og samarbejde kvindelige filosoffer imellem.

Når en læsekreds startes op, vælges en tovholder, som samtidig er kontaktperson. Derfra er læsekredsen selvkørende, og det er helt op til deltagerne at beslutte hvordan, hvornår og hvor meget. Det står selvfølgelig også frit for, hvad man har lyst til at læse sammen.

Hvis du stadig drømmer om at få læst – eller genlæst – Arendt, de Beauvoir eller noget helt tredje, så meld dig ind i en læsekreds eller start din egen!

De eksisterende læsekredse og deres kontaktpersoner kan ses nedenfor.

Hvis du er interesseret i en læsekreds, så tag fat i kontaktpersonen.

Hvis du ønsker at oprette din egen læsekreds, så skriv til Helene, bestyrelsesmedlem og koordinator for læsekredse på helene.scottfordsmand@hotmail.com.

Værk: Companion Species Manifesto af Donna Haraway
Opstartsdato: 20. maj 2019
Kontaktperson: Helene Scott-Fordsmand (helene.scottfordsmand@hotmail.com)
Kommentar: Gruppen læste inden da (september 2018 – april 2019) “A manifest for Cyborgs / A Cyborg Manifesto”, og forsætter efterfølgende med Companions in Conversation (i Manifestly Haraway).
Gruppen er lukket for flere deltagere, men hvis man er interesseret i at læse Haraway, er man meget velkommen til at starte en parallel-gruppe. I så fald kan man tage fat i Helene, der kan formidle kontakten videre. Hvis der oprettes en ny gruppe annonceres det her på siden.

Værk: Rodfæstelsen (fr: L’enracinement | eng: The need for roots) af Simone Weil
Opstartsdato: Endnu ikke fastlagt.
Sted: København
Kontaktperson: Julie Christina Krogh (Julie.krogh@gmail.com).

Værk: What IS Sex af Alenka Zupancic
Opstartsdato:  September 2019
Sted: København
Kontaktperson: Ditte Dyrgaard (dyrgaard@hum.ku.dk)
Kommentar: Gruppen mødes hver 2. uge og er begrænset til max 5 deltagere (alternativt flere grupperinger med separate tovholdere, hvis flere tilmeldingerne).

Værk(er): Feministisk teologi & Religionsfilosofi (tema). Herunder: Nyere feministisk-filosofiske teologiartikler og uddrag fra værker fra blandt andre Jill Bedler (teolog, feminist), Linda Hogan og Lisa Isherwood.
Opstartsdato: Uge 37 (10 eller 11 september 2019) tirsdage eller onsdage fra kl. 16:30-18:00.
Sted: København
Kontaktperson: Jelena Bundalovic (jelena.bundalovic@gmail.com)
Kommentar: Gruppen mødes hver 2. uge i ulige uger, enten tirsdage eller onsdage (dette aftales efter gruppen er blevet sammensat). Vi læser ikke hele værker men uddrag fra tekster, begyndende med mere metodologiske overvejelser omkring feminismens rolle i teologi (og relationen herimellem), og vi ender med at læse artikler om konkrete begreber/filosofiske overvejelser. Læsegruppen vil være særligt relevant for folk med interesse i filosofi, kønsstudier, feminisme, filosofihistorie, teologi, religionsfilosofi og minoritetsstudier.


Læsekredse der er afsluttet (til inspiration):

Værk: Det andet køn af Simone de Beauvoir
Opstartsdato: Februar 2018 (afsluttet)
Kontaktperson: Katla Heðinsdóttir, katlahedinsdottir@hotmail.com

Værk: Menneskets vilkår af Hannah Arendt
Opstartsdato: Februar 2018 (afsluttet)
Kontaktperson: Lene Kristine Konrad, lenekristinekonrad@gmail.com

Værk: 3 essays om race af Immanuel Kant: “Von den verschiedenen Racen der Menschen” (1775),  “Bestimmung des Begriff einer Menschen Race” (1785) og “Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie” (1788) [fås også i engelsk oversættelse]
Opstartsdato: Marts 2019 (afsluttet)
Kontaktperson: Mette A. E. Kim-Larsen (mette123@gmail.com)
Kommentar: Gruppen overvejer at arbejde videre med tekster omkring race-problematikker.

Værk: Fyrsten af Machiavelli, og andre værker (nyt værk hver gang)
Opstartsdato: Januar 2019, Silkeborg (afsluttet)
Kontaktperson: Lise Søelund (filosof@lisesoelund.dk)

Værk: Om livets korthed af Seneca, og andre værker (nyt værk hver gang)
Opstartsdato: Februar 2019, Stevns (afsluttet)
Kontaktperson: Lise Søelund (filosof@lisesoelund.dk)