Bestyrelse

Bestyrelsen kan kontaktes på: kontakt@netværkforkvinderifilosofi.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Maya Johanne Rexen (hovedkoordinator)

Line Rasmussen (supplerende koordinator)

Pernille Blom Hermansen (kassér)

Bodil Hvass Kjems

Caroline-Imelda Sørensen

Nanna Bitsch Mathiassen

Rikke Malena Aarestrup

Signe Ulvsgaard Sørensen