Projekter

På denne side finder du en liste over netværkets igangværende arbejdsgrupper, samt en liste over kommende projekter eller arbejdsgrupper på vores “ønskeliste”.

Listerne er et forsøg på at skabe transparens og fællesskab blandt netværkets medlemmer, således at vi sammen kan gøre en forskel.

Har du gode idéer til nogle af de igangværende projekter eller lyst til at give en hånd med, er du mere end velkommen til at tage fat i den oplistede kontaktperson. Har du idéer til nye projekter, idéer til projekterne på ønskelisten, eller lyst til at være tovholder på et af dem, er du meget velkommen til at skrive til netværket.

Igangværende projekter

Ønskelisten

Projekter netværket ønsker at kaste sig over i den nærmeste fremtid:

  • Åbne seminarer med internationale ‘big shots’ (f.eks. Sara Ahmed eller Martha Nussbaum).
  • Fremme netværkets tilstedeværelse og medlemstal udenfor KBH, særligt i Odense og Århus.
  • Oprettelse af online oversigt over kvinder i filosofihistorien.
  • Coffee-table-bog med opslag om kvindelige tænkere gennem historien.
  • Karriere-seminar for BA- og MA-studerende, KBH.
  • Samarbejde med KU’s mentorordning om evt. workshop om mentorskab samt vidensdeling for andre institutioner, der kunne have interesse i at starte lignede tiltag
  • Flere idéer til og organisering af arrangementer.
  • Flere idéer til tilføjelser/udvidelser af ressourcebanken.

Skriv endelig til os her eller via vores facebook, hvis du har gode idéer.