Formålsbeskrivelse og vedtægter

Formålsparagraffen for foreningen Netværk for Kvinder i Filosofi lyder:

“§ 2.1 Formålet med foreningen er, at støtte og fremme kvinders rolle i filosofi og idéhistorie inden for dansk forskning, undervisning og erhverv. Foreningen vil søge at synliggøre, promovere og skabe samarbejde mellem kvindelige filosoffer med tilknytning til Danmark. Foreningen er ikke tilknyttet en bestemt filosofisk skole eller et politisk program. Foreningens formålsparagraffer er genstand for en løbende debat og vil blive diskuteret og eventuelt revideret årligt på generalforsamlingen.”

Vedtægter NKIF 2019