Formålsbeskrivelse og vedtægter

Formålsparagraffen for foreningen Netværk for Kvinder og Nonbinære i Filosofi lyder:

“§ 2.1 Formålet med foreningen er, at støtte og fremme kvinder og nonbinæres rolle i filosofi og idéhistorie inden for dansk forskning, undervisning og erhverv. Foreningen vil søge at synliggøre, promovere og skabe samarbejde blandt  kvindelige og nonbinære filosoffer med tilknytning til Danmark. Foreningen er ikke tilknyttet en bestemt filosofisk skole eller et politisk program. Foreningens formålsparagraffer er genstand for en løbende debat og vil blive diskuteret og eventuelt revideret årligt på generalforsamlingen.”

Vedtægter NKIF 2020-2021