Paneldebat: Løsninger for kvinder i filosofi (Filosofisk årsmøde)

Tid: 6. marts 2020, kl 15-17:15 (tidspunkt kan stadig ændres afhængigt af program)
Sted: Lokale TBA. Dansk filosofisk selskabs årsmøde 2020, SDU, Odense

Vi gentager successen fra sidste år.
Dette års paneldebat tager fat i mulige løsninger på nogle af de mange udfordringer, vi fik skitseret ved sidste årsmøde, hvor vi afholdt en lignende paneldebat om Udfordringer for kvinder i filosofi.

Ud fra 8 opsummerende punkter, der dækker en bred række af udfordringer, har vi bedt panel-deltagerne komme med forslag til mulige løsninger eller måder at imødekomme de udfordringer, som kvinder (og i høj grad også andre minoriteter i filosofien) kan møde i faget. Punkterne berører ting såsom underrepræsentation, overdeterminering af køn som identitetsmarkør, idealer og stereotyper om filosoffer, balance mellem familieliv og karriere, privilegieblindhed og sexisme, m.m.

Sammen vil vi efterfølgende debattere både paneldeltagernes kommentarer samt forslag og idéer fra de fremmødte.

Alle er velkomne og vi glæder os til en konstruktiv og oplysende debat. Billet til årsmødet er dog påkrævet i henhold til arrangørerne.

Panelet består af:

  • Regina Christiansen (Ph.d.-studerende, SDU)
  • Esther Oluffa Pedersen (Studieleder på Filosofi, Lektor, RUC)
  • Caroline Schaffalitzky de Muckadell (Tidligere studieleder på filosofi, Lektor, SDU)
  • Esben Nedenskov Petersen (Studieleder ved filosofi, Lektor, SDU)
  • Klemens Kappel (Sektionsleder for Filosofi, Professor, KU)
  • Asger Sørensen (Formand for bestyrelsen i Dansk Filosofisk Selskab, Lektor, DPU/AU)

Find eventet på facebook her.