Generalforsamling 2017

Forud for semesterstartsforelæsning d. 21. september afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen.

Program for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forkvindens årsberetning samt godkendelse heraf
  4. Diskussion af og evt. revision af formålsparagraf (§ 2)
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af kasserer og suppleant til kasserer
  9. Eventuelt

Som medlem kan du se referatet og årsberetning her.