REPRÆSENTATION #2

Vores næste og sidste repræsentationsarrangement i rækken nærmer sig; d. 9 oktober byder vi velkommen til en hyggelig aften i selskab med Lektor Sabrina Ebbersmeyer (MEF, filosofi) og Ph.d. Martin Arndal (ENGEROM), som skal tale om kvinder i filosofihistorien; historiografi og køn.

Derfor: kom forbi, få en øl, deltag i samtalen eller bare lyt og mød os andre, hvorefter der vil være en performance fra Esther Michelsen Kjeldahl samt servering af øl og snacks til kl. 21:00.

Arrangementet er åbent for alle, dvs. studerende og undervisere, med eller uden baggrund i filosofi, uanset køn.

Program:
17:00 Velkomst
17:15 – 18:15 Oplæg
18:25 – 18:45 Diskussion
18:45-19:00 Performance
19:00-21:00 Mingle & Snacks

(Abstract og flere detaljer omkring lokale følger)

Find arrangementet på Facebook

VIDENSKABSFILOSOFI I PRAKSIS

V. Sara Green

Tid: Fredag, 15. november 2019, 16:00-18:00. NB bemærk ændret tidspunkt! (tidligere start 15:30)
Sted: SDU, Campusvej 55, 5230 Odense. Lokale: U91 (se på campus-kort)

Abstract: Videnskabsfilosofien har de seneste år gennemgået en udvikling, som af nogle karakteriseres som en stigende praksis-orientering, på engelsk kaldet ”philosophy of science in practice” (PSP). Det indebærer en større grad af interdisciplinært samarbejde, hvor filosofien ikke blot kommer tættere på naturvidenskaben, men også på andre humanistiske felter såsom videnskabshistorie, videnskabssociologi, og Science and Technology Studies (STS). Sara Green vil i oplægget give en introduktion til PSP samt eksempler fra hendes eget forskningsprojekt om systembiologi og personlig medicin. Inspireret af kritiske kommentarer hun selv har modtaget, vil hun desuden lægge op til diskussion af, hvorvidt praksis-orienteret filosofi er ”rigtig filosofi” – og af antagelserne bag det spørgsmål.

Sara Green er adjunkt ved Sektion for Videnskabsteori- og Videnskabshistorie, Institut for Naturfagenes Didaktik, samt Centre for Medical Science and Technology Studies, Institut for Folkesundhedsvidenskab, begge ved Københavns Universitet. Hun har læst filosofi og biologi på SDU, Odense, og har en Ph.d. i Videnskabsstudier fra Aarhus Universitet (Center for Videnskabsstudier, Institut for Fysik og Astronomi).

Efter oplægget vil der være mulighed for at tale med hinanden, oplægsholderne og repræsentanter fra netværkets bestyrelse.

Program

16:00-16:10 Introduktion & præsentation af netværket
16:10-17:15 Oplæg v. Sara Green m. efterfølgende diskussion
17:15-18:00 Uformelle samtaler og netværkshygge
18:00 –> Vi går i fredagsbaren

Alle uanset køn, alder og faglig baggrund er velkommen.

Find arrangementet på Facebook

Semesterstartsforelæsning 2019: Refugee Protection & The Problem of Indeterminacy

Fredag den 27. september 2019 kl. 15.00-20.00. Lokale: 15A.0.13

Netværk for Kvinder i Filosofi byder alle, uanset køn og faglig baggrund, hjerteligt velkommen til den årlige semesterstartsforelæsning. I år vil Fatima Sabir, ph.d., og Anita Mašková, stud.mag., præsentere deres arbejde med graviditet og privathed.

PROGRAM
15.00 – 15.40: NKiF generalforsamling
– Præsentation og årsberetning
– Valg til bestyrelsen

Alle er velkomne til at deltage, og alle medlemmer er velkomne til at stille op til bestyrelsen.

16.00 – 16.45: Semesterstartsforelæsning
17.00 – 17.45: Spørgsmål og diskussion
17.45: Reception

Man er meget velkommen til blot at deltage i semesterstartsforelæsningen fra 16:00-17:45.

Efterfølgende er studenterbaren åben, og vi bestiller pizza (for egen regning).

Find arrangementet på Facebook

Filosofi og Repræsentation

Tid: Torsdag, 9. maj 2019, 16:00-18:00
Sted: Lokale 12.1.62, Søndre Campus – Københavns Universitet | Karen Blixens Plads 8, 2300 Copenhagen S

Kaster man et blik på filosofihistorien og filosofiens kanon er den kvindelige filosof nærmest usynlig. Det samme er ofte gældende når det vedrører kvindelige filosoffer på pensa på filosofistudierne i Danmark. Er det et problem? Hvis ja – hvorfor? og hvad kan gøres?

Ved at sætte fokus på repræsentation af kvinder på filosofistudiernes pensa, ønsker vi i Netværk for Kvinder i Filosofi at diskutere disse og lignende spørgsmål vedrørende repræsentation.
Vi er desuden åbne for at diskussionen om repræsentation ikke kun vedrører kvinder, men at den udvides til et spørgsmål om de underrepræsenterede generelt – f.eks. repræsentationen af racialiserede sorte og brune minoriteter.

Derfor inviterer vi til en eftermiddag med kortfilm, debat og danseperformance for at samles og belyse emnet, i håb om sammen at blive klogere på repræsentationsproblemet.

Program:

16.00 – 16.20: Introduktion og visning af kortfilm
16.20 – 17.40: Paneldebat – en diskussion mellem panel og publikum
17.40 – 17.45: Pause
17.45 – 18.00: Danseperformance (elever fra Den Danske Scenekunstskole)
18.00 –> Café Olympen (lokale 14.3.80) åbner disken, hvor det vil være muligt at købe øl og vand.

Panelet består af:

Rose Løvgren (cand. mag. fil. og PhD-studerende, Saxo Instituttet)
Sabrina Ebbersmeyer (lektor og underviser i filosofi)
Silas L. Marker (filosofistuderende og forsker på Center for Information og Boblestudier)
Tara Skadegaard Thorsen (cand. mag. fil. og medstifter af gruppen FRONT)
Thor Grünbaum (lektor og underviser i filosofi samt viceinstitutleder på MEF, KU)

Alle er velkomne – uanset køn og faglig baggrund!

Find arrangementet på facebook her.

Udfordringer for kvinder i filosofi/Challenges for women in philosophy

[English bellow]

NKiF arrangerer ved Dansk filosofisk selskabs Årsmøde-2019 en paneldebat, der vil sætte fokus på nogle af de udfordringer, som kvinder i filosofi står overfor. 

Til debatten har vi inviteret kvinder, der beskæftiger sig med forskellige områder af filosofien, og som befinder sig på forskellige trin i deres karriereforløb. Blandt panelets deltagere er : Helena de Preester, Ph.d.; Tara Skadegaard, cand.mag.; Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, Ph.d.; Anna Cornelia Ploug, cand.mag.; Johanna Seibt, Professor MSO, Ph.d. og Tone Frank Dandanell, Ph.d.-studerende.
Idéen med paneldebatten er at skabe en bred samtale om emner, der typisk berører kvinder i filosofi: Det kan være alt fra karriereanliggender, til personlige erfaringer, til implementerede politikker, eller refleksioner over en gen-introduktion af kvinder i filosofihistorien.

Samtalen skal selvfølgelig allerhelst repræsentere så mange forskellige perspektiver som muligt, og derfor håber vi, at I alle sammen vil møde op og give jeres besyv med. Udfordringerne kan være store som små, systemiske, pensumrelaterede eller måske bare helt personlige.

Debatten vil foregå på engelsk, da vi har årsmødets keynote – Helena de Preester – med i panelet. Kommentarer og spørgsmål på dansk er dog velkomne.

Find arrangementet på facebook her.

——

The Danish network for women in philosophy will be chairing a panel debate focussing on challenges for women in philosophy at the 2019 annual meeting for Dansk filosofisk selskab.

For the panel we have invited women within different fields of philosophy, and who are at different stages of their career. The panelists are : Helena de Preester, Ph.d.; Tara Skadegaard, cand.mag.; Anne-Marie Søndergaard Christensen, associate professor, Ph.d.; Anna Cornelia Ploug, cand.mag.; Johanna Seibt, Professor MSO, Ph.d.; and Tone Frank Dandanell, PhD student.
The hopes for the panel debate is to create a broad conversation, touching upon subjects that typically affect women in philosophy: Anything from career plans, to personal experience, to implemented politics, or reflections on re-introducing women philosophers on the philosophical curriculum.

The conversation should represent as many perspectives as possible, and we hope that all of you will join us and contribute to it. The challenges may be large or small, systemic, syllabus related, or maybe just personal.

The debate will be in English, as we will be joined by the keynote speaker, Helena de Preester. However, comments or questions in Danish are welcome.

Find the event on facebook here.

FYRAFTENSFILOSOFI – JULESTUE EDITION

NKiF og Pædagogisk Filosofisk Forening præsenterer: ARENDT OG JULEMIRAKLET

Tid: Fredag, 7.december 2018, 15:00-16:00
Sted: Tagterrassen (3. sal, bygning A), DPU – Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København

NKiF afholder i år æbleskive-arrangement i samarbejde med Pædagogisk Filosofisk Forenings Fyraftensfilosofi på DPU. Det bliver julestue med gløgg, knas og et spændende oplæg om Arendts natalitetsbegreb og Jesus som en politisk figur.

Om oplægget

ARENDT OG JULEMIRAKLET
V. Rosa Skytt Burr, cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet og medredaktør på filosofipodcasten Filosofikum.

De mest fundamentale vilkår for menneskets eksistens er natalitet og mortalitet: fødsel og død. I modsætning til mange filosoffer gennem historien lægger Arendt dog ikke særlig stor vægt på døden. I stedet fokuserer hun på fødslen som menneskets allermest afgørende vilkår, hvorigennem mennesker bliver handlende og politiske. Nataliteten betinger os ifølge Arendt som uventede, uforudsigelige, initiativrige, begyndende og mirakuløse — men også som ustabile og ukontrollerbare.
I dette oplæg vil jeg se på Arendts natalitetsbegreb og undersøge, hvorfor hun opfatter Jesus som en politisk figur.

 

Fyraftensfilosofi består af filosofiske oplæg og kan indtages sidst på fredagen ifølge af en kold øl eller vand. Arrangementet er en tilbagevendende begivenhed hver den første fredag i måneden, og sigter på at runde dagen af på tankevækkende og munter vis.

Der opfordres som altid til, at diskussioner og fordybede samtaler fortsættes i BarBund.

Filosofi og supercomputere – Et alumneperspektiv på filosofien

TID:  15. November 2018, kl. 15-17
STED:  SDU – Odense, Campusvej 5, 5230 Odense, Lokale O77

I et samarbejde mellem tidligere SDU-filosofi-studerende og Netværk for kvinder i filosofi (NKiF) afholdes et eftermiddags-arrangement på SDUs campus i Odense.

DAGENS PROGRAM:
15:00   –   Introduktion om og af Netværk for Kvinder i Filosofi (NKiF) v. forkvinde Helene Scott Fordsmand
15:15   –   Oplæg og dialog v. Regina Christiansen & Susanne Jacobsen: Filosofi og supercomputere – et alumni-perspektiv på filosofien
16:00   –   Snacks, hygge, samtale og netværkning

Filosofisk studienævn har sponsoreret snacks og kaffe, og der vil være kolde drikke tilgængelige til studiepriser.

Arrangementet er åbent for alle, men vi håber særligt at møde SDUs kvindelige filosofistuderende til en snak om filosofien og muligheder for at dele den på tværs af landets institutioner gennem NKiF.

 

Regina Christiansener uddannet cand.mag. i filosofi fra SDU og startede tidligt i 2018 en Ph.d. i samarbejde med hhv. Afdeling for Filosofi og Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU.

Susanne Jakobsener også uddannet cand.mag. i filosofi fra SDU. Efter en tid som forskningsbibliotekar ved SDU Bibliotek er hun nu freelance tutor i forbindelse med UNHCR’s Management Learning Programme.

– Sammen deltog de i 2017IMADA’s Super Computer Challenge.

Om oplægget skriver Regina Christiansen:
Hør hvordan en tilfældighed førte til to filosofialumners deltagelse i IMADA’s Super Computer Challenge 2017. Omgivet af overvejende datalogistuderende blev vi hvirvlet ind i mere end et halvt års hæsblæsende arbejde med udvikling af algoritme til håndtering af de tidligste danske folketællinger. Det blev til et forløb, som endte med en placering i finalen og en ny forståelse af, hvad filosofiuddannede også kan bidrage til.

Semesterstartsforelæsning + Generalforsamling 2018

Om Bias og diskrimination
Ditte Marie Munch-Jurisic & Mira Skadegård

Tid: Torsdag d. 4. oktober 2018, 16:30-19:00+
Sted: Studenterhuset, Aquarium (lokalenavn) – Købmagergade 52, 1150 København K

NKiF afholder igen i år i forbindelse med generalforsamlingen et brag af en semesterstartsforelæsning!
Foreningens generalforsamling holdes forud for oplægsdelen. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, er det afgørende at deltage i generalforsamlingen. Ellers kan man blot dukker op fra kl. 17:30.

Arrangementet foregår på dansk. Alle er velkomne, både til hele eller dele af arrangementet.

Programmet for dagen forløber som følgende:

1630-1715  –  Generalforsamling
1730-1740  –  Introduktion til netværket v. netværkets bestyrelse
1740-1800  –  Oplæg v. Ditte Marie Munch-Jurisic: ”Et moralsk potentiale i ubehag? Filosofi og implicit bias”
1800-1820  –  Oplæg v. Mira Skadegård: TBA
1820-1900  –  Samtale mellem oplægsholdere + Spørgsmål fra salen
1900–                 HYGGE, SNACKS OG DRINKS

Se plakaten for dagen her.

OM OPLÆGSHOLDERNE

Ditte Marie Munch-Jurisic, Postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Uddannet cand.mag. og Ph.d. i filosofi og minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Arbejder særligt med forholdet mellem aversive følelser og moral. I sit nuværende projekt fokuserer hun på praktiske og etiske problemstillinger omkring formidling af bias med særlig fokus på det ubehag vi kan opleve når vi konfronteres med vores implicitte bias.

Mira Skadegård, Postdoc, Institut for læring og filosofi (HUM), Aalborg Universitet. Uddannet som cand.mag. i litteraturvidenskab (KU), samt BA i hhv. filosofi og antropologi fra hhv. St. Johns College og Københavns Universitet. Arbejder med strukturel diskrimination og mikroaggressioner, særligt med fokus på normalisering af diskriminerende kommunikation. Har tidligere arbejdet med CSR-rådgivning og betegner sig selv som social justice scholar.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING, 16:30 – 17:15

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent + godkendelse af dagsorden
  3. Forkvindens årsberetning samt godkendelse heraf (v. Helene)
  4. Diskussion af og evt. revision af formålsparagraf (§ 2)
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget (v. Katla)
  6. Indkomne forslag (skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen)
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af kasserer og suppleant til kasserer
  9. Eventuelt

Sommerfest + Hjælp!

Tid: Tirsdag d. 15. maj, 2018, 17:00 – 24:00
Sted: Café Olympen, lokale 14.3.80, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S

Tiden nærmer sig for vores årlige fejring af (forhåbningen om) solskin. Denne gang vil vi kombinere festlighederne med et rekrutteringsmøde: Vi har nemlig brug for hjælp!
Vi har masser af idéer på tegnebrættet til kommende events og fremtidigt arbejde, og vi har brug for flere hænder. Vi starter derfor aftenen med en lille stund, hvor vi fortæller om hvad vi laver nu og hvad vi tænker at lave i fremtiden. Så kan man (selvfølgelig helt uforpligtende) overveje om man vil være med i noget af vores arbejde. Der vil være mulighed for at stille op til bestyrelsen, at melde sig ind i en arbejdsgruppe, eller måske endda et helt tredje format.

Vi er også altid glade for at høre nye idéer til ting vi kunne lave, hvis I ligger inde med nogen.

Vi inviterer til velkomstdrinks og en snak om NKiFs arbejde fra kl. 17. Efterfølgende giver vi pizza og snacks, der er mulighed for at købe billige drinks, og så skal vi bare hygge os!

Alle er hjerteligt velkomne.

Netværksdag med og for kvinder i filosofi

TidFredag d. 6. April 2018, 12:00 – 17:00
StedLokale D174, DPU – Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København

Netværk for kvinder i filosofi og Pædagogisk filosofisk forening inviterer til et halvdags- seminar i netværksånd.
Vi har bragt kvindelige filosoffer fra forskellige institutioner, områder og stillinger sammen for at fortæller om deres aktuelle forskning.
Dagen handler om at møde dine med-filosoffinder, studerende som professorinder, på tværs af rang og institution, at inspirere hinanden, blive nysgerrige på områder af filosofien, man ikke støder ind i til hverdag og måske endda skabe bekendtskaber, der kan danne grobund for samtidige samarbejder.

Arrangementet er gratis og åbent for alle.
Der vil være lidt til den søde tand i løbet af dagen, og lidt til ganen i dagens sidste session.

Program

12:00-13:00    Lektor Anne-Marie Eggert Olsen (DPU, AU) 
Pause
13:15-14:15    Prodekan Anne Marie Pahuus (ARTS, AU)
Pause med kaffe + kage
14:45-15:45    Professor Antje Gimmler (AAU)

[Vi går i ”det bløde”, lokale D170]

16:00-17:00    Lynoplæg fra filosofi-spirerPatricia Meindl (KU), Soie Boldsen (RUC), Mia Hesselbjerg-Thomsen (DPU), Monica Mazzoli (KU), Mia Skjold Tvede Henriksen (DPU), og Helene Scott-Fordsmand (KU)
17 —> Hygge over snack & vin. Mulighed for flere forsyninger i baren.

Find eventet på facebook.

 

Anne-Marie Eggert Olsen er lektor i pædagogisk filosofi ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Hun er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet og arbejder filosofihistorisk med pædagogisk filosofi som omdrejningspunkt. I hendes arbejde spiller særligt antikkens og middelalderens filosofi en stor rolle, såvel som oplysningsfilosofferne, Frankfurterskolen og den hermeneutiske filosofi. I januar forsvarede hun sin disputats ”At forandre verden. En læsning af Platons politiske filosofi i ’Staten’”, der netop er udkommet.

Anne Marie Kragh Pahuus er prodekan, ph.d.-skoleleder og lektor i filosofi ved fakultetet ARTS på Aarhus Universitet. Hun er uddannet fra Aarhus Universitet og Universitetet i Lyon. Hun har publiceret internationalt om K.E. Løgstrup og Hannah Arendt, formidlet filosofien gennem mange års foredragsvirksomhed samt indgået i forskningssamarbejde med tre danske virksomheder om mening i arbejdslivet. Hun har små 10 års erfaring med ledelse og bestyrelsesarbejde. Hun har bl.a. skrevet Tænkepausen om ”Kærlighed”, som i dette forår udkommer i engelsk oversættelse.

Antje Gimmler er professor i anvendt filosofi ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Hun er uddannet fra Universitet Freiburg, Freie Universität Berlin og Universität Bamberg og arbejder inden for social- og politisk filosofi, teknologifilosofi og sundhedsfilosofi. Hendes teoretiske ståsted kan bedst betegnes med at være en blanding af filosofisk pragmatisme og kritisk teori, som bidrager til forståelsen af hvad anvendt filosofi kunne blive. Hendes seneste udgivelse er en bog om samarbejde mellem kunst og filosofi med titlen ”Den sanselige udfordring – Campingkvinderne i dialog med videnskab og filosofi” (udkommer i år). Desuden har hun skrevet en række artikler og bidrag til tidskrifter og antologier på både tysk, dansk og engelsk.