Udfordringer for kvinder i filosofi/Challenges for women in philosophy

[English bellow]

NKiF arrangerer ved Dansk filosofisk selskabs Årsmøde-2019 en paneldebat, der vil sætte fokus på nogle af de udfordringer, som kvinder i filosofi står overfor. 

Til debatten har vi inviteret kvinder, der beskæftiger sig med forskellige områder af filosofien, og som befinder sig på forskellige trin i deres karriereforløb. Blandt panelets deltagere er : Helena de Preester, Ph.d.; Tara Skadegaard, cand.mag.; Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, Ph.d.; Anna Cornelia Ploug, cand.mag.; Johanna Seibt, Professor MSO, Ph.d. og Tone Frank Dandanell, Ph.d.-studerende.
Idéen med paneldebatten er at skabe en bred samtale om emner, der typisk berører kvinder i filosofi: Det kan være alt fra karriereanliggender, til personlige erfaringer, til implementerede politikker, eller refleksioner over en gen-introduktion af kvinder i filosofihistorien.

Samtalen skal selvfølgelig allerhelst repræsentere så mange forskellige perspektiver som muligt, og derfor håber vi, at I alle sammen vil møde op og give jeres besyv med. Udfordringerne kan være store som små, systemiske, pensumrelaterede eller måske bare helt personlige.

Debatten vil foregå på engelsk, da vi har årsmødets keynote – Helena de Preester – med i panelet. Kommentarer og spørgsmål på dansk er dog velkomne.

Find arrangementet på facebook her.

——

The Danish network for women in philosophy will be chairing a panel debate focussing on challenges for women in philosophy at the 2019 annual meeting for Dansk filosofisk selskab.

For the panel we have invited women within different fields of philosophy, and who are at different stages of their career. The panelists are : Helena de Preester, Ph.d.; Tara Skadegaard, cand.mag.; Anne-Marie Søndergaard Christensen, associate professor, Ph.d.; Anna Cornelia Ploug, cand.mag.; Johanna Seibt, Professor MSO, Ph.d.; and Tone Frank Dandanell, PhD student.
The hopes for the panel debate is to create a broad conversation, touching upon subjects that typically affect women in philosophy: Anything from career plans, to personal experience, to implemented politics, or reflections on re-introducing women philosophers on the philosophical curriculum.

The conversation should represent as many perspectives as possible, and we hope that all of you will join us and contribute to it. The challenges may be large or small, systemic, syllabus related, or maybe just personal.

The debate will be in English, as we will be joined by the keynote speaker, Helena de Preester. However, comments or questions in Danish are welcome.

Find the event on facebook here.