Semesterstartsforelæsning + Generalforsamling 2018

Om Bias og diskrimination
Ditte Marie Munch-Jurisic & Mira Skadegård

Tid: Torsdag d. 4. oktober 2018, 16:30-19:00+
Sted: Studenterhuset, Aquarium (lokalenavn) – Købmagergade 52, 1150 København K

NKiF afholder igen i år i forbindelse med generalforsamlingen et brag af en semesterstartsforelæsning!
Foreningens generalforsamling holdes forud for oplægsdelen. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, er det afgørende at deltage i generalforsamlingen. Ellers kan man blot dukker op fra kl. 17:30.

Arrangementet foregår på dansk. Alle er velkomne, både til hele eller dele af arrangementet.

Programmet for dagen forløber som følgende:

1630-1715  –  Generalforsamling
1730-1740  –  Introduktion til netværket v. netværkets bestyrelse
1740-1800  –  Oplæg v. Ditte Marie Munch-Jurisic: ”Et moralsk potentiale i ubehag? Filosofi og implicit bias”
1800-1820  –  Oplæg v. Mira Skadegård: TBA
1820-1900  –  Samtale mellem oplægsholdere + Spørgsmål fra salen
1900–                 HYGGE, SNACKS OG DRINKS

Se plakaten for dagen her.

OM OPLÆGSHOLDERNE

Ditte Marie Munch-Jurisic, Postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Uddannet cand.mag. og Ph.d. i filosofi og minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Arbejder særligt med forholdet mellem aversive følelser og moral. I sit nuværende projekt fokuserer hun på praktiske og etiske problemstillinger omkring formidling af bias med særlig fokus på det ubehag vi kan opleve når vi konfronteres med vores implicitte bias.

Mira Skadegård, Postdoc, Institut for læring og filosofi (HUM), Aalborg Universitet. Uddannet som cand.mag. i litteraturvidenskab (KU), samt BA i hhv. filosofi og antropologi fra hhv. St. Johns College og Københavns Universitet. Arbejder med strukturel diskrimination og mikroaggressioner, særligt med fokus på normalisering af diskriminerende kommunikation. Har tidligere arbejdet med CSR-rådgivning og betegner sig selv som social justice scholar.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING, 16:30 – 17:15

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent + godkendelse af dagsorden
  3. Forkvindens årsberetning samt godkendelse heraf (v. Helene)
  4. Diskussion af og evt. revision af formålsparagraf (§ 2)
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget (v. Katla)
  6. Indkomne forslag (skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen)
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af kasserer og suppleant til kasserer
  9. Eventuelt