Generalforsamling: Netværk for Kvinder (og non-binære?) i filosofi

Tid:  OBS: udskudt til vi ved mere.
8. April 2020, kl 15:30-18:30
Sted: Lokale TBA. København.

Kære filosoffer og andre (studerende, akademikere, debattører)

Vi afholder i dette forår ekstraordinære generalforsamling.
Vi har længe diskuteret og overvejet, om Netværk for Kvinder i Filosofi skal udvides til at hedde “Netværk for Kvinder og non-binære i Filosofi”. Non-binære er en marginaliseret gruppe i filosofi, og filosofien, mener vi, bør gøre en aktiv indsats for at bryde med de heteronormative rammer; bringe nye aspekter ind i filosofien; diskutere køn og kønsforståelse i højere grad og ikke mindst gøre de filosofiske diskussioner mindre ekskluderende overfor ikke-cismænd. Men vi er ikke sikre på, HVORDAN vores inklusionsarbejde skal tage sig ud, og hvilke ændringer, vi skal igangsætte.

Der er mange ting at vende og diskutere, og vi har udarbejdet et “for og imod” skriv, med god filosofiske argumentationsstruktur til inspiration og inviteret et par eksperter ind til at give feedback på dette. Sidst skal der stemmes (kun medlemmer af NKiF kan dog stemme) om hvilke ændringer NKiF skal foretage, og hvad den eksplicitte inklusion af non-binære implicerer.

Alle er velkomne til debatten. Duk op og vær med til at sætte præge dialogen!

Der vil være snack og drikke – ægte NKiF-opvartning, som der plejer at være.

Derudover kommer vores argumentationsskriv ud om en uges tid – så følg med herinde og på vores hjemmeside netvaerkforkvinderifilosofi.dk

Program:

15.30-16.00: Oplæg med argumenter og forslag til tiltag v. Bodil Garde, Jelena Bundalovic og Maya Rexen (Bestyrelsen, NKiF)

16.00-16.45: debat hvor vi bliver klogere på hvad vi mener om navn og formålsparagraf.

16.45-17.15: Pause hvor man kan summe og tænke.

17.15-18.00: Generalforsamling, hvor vi tager en beslutning om navn og formålsparagraf. (Herunder “Afstemning”)

18.00-18.30: Andre punkter:
1. Vedtægtsændringer i fht pas og økonomi.
2. Fastsættelse af bestyrelsen NKiF
3. Afstemning i fht Advisory Board

18.30: Hyggeligt samværd hvor vi kommer hinanden ved.

Illustration af Bodil Garde.

Paneldebat: Løsninger for kvinder i filosofi (Filosofisk årsmøde)

Tid: 6. marts 2020, kl 15-17:15 (tidspunkt kan stadig ændres afhængigt af program)
Sted: Lokale TBA. Dansk filosofisk selskabs årsmøde 2020, SDU, Odense

Vi gentager successen fra sidste år.
Dette års paneldebat tager fat i mulige løsninger på nogle af de mange udfordringer, vi fik skitseret ved sidste årsmøde, hvor vi afholdt en lignende paneldebat om Udfordringer for kvinder i filosofi.

Ud fra 8 opsummerende punkter, der dækker en bred række af udfordringer, har vi bedt panel-deltagerne komme med forslag til mulige løsninger eller måder at imødekomme de udfordringer, som kvinder (og i høj grad også andre minoriteter i filosofien) kan møde i faget. Punkterne berører ting såsom underrepræsentation, overdeterminering af køn som identitetsmarkør, idealer og stereotyper om filosoffer, balance mellem familieliv og karriere, privilegieblindhed og sexisme, m.m.

Sammen vil vi efterfølgende debattere både paneldeltagernes kommentarer samt forslag og idéer fra de fremmødte.

Alle er velkomne og vi glæder os til en konstruktiv og oplysende debat. Billet til årsmødet er dog påkrævet i henhold til arrangørerne.

Panelet består af:

  • Regina Christiansen (Ph.d.-studerende, SDU)
  • Esther Oluffa Pedersen (Studieleder på Filosofi, Lektor, RUC)
  • Caroline Schaffalitzky de Muckadell (Tidligere studieleder på filosofi, Lektor, SDU)
  • Esben Nedenskov Petersen (Studieleder ved filosofi, Lektor, SDU)
  • Klemens Kappel (Sektionsleder for Filosofi, Professor, KU)
  • Asger Sørensen (Formand for bestyrelsen i Dansk Filosofisk Selskab, Lektor, DPU/AU)

Find eventet på facebook her.

NKiF på RUC – Nytårskur

Tid: 27. februar 2020, kl 12:30-14:00
Sted: Bygning 412.1, RUC

I samarbejde med Philosophy & Punch holder vi nytårskur på RUC.
Her kan du høre lidt om netværket, om vores ressource-bank og arbejdet med at indsamle ressourcer, samt mere om semesterets kommende aktiviteter. Og forhåbentlig møde andre søde og interessante fagfælle.

Alt sammen med en drink i hånden og snacks på bordet.

Alle er velkomne uanset køn og akademisk tilhørsforhold.

Se begivenheden på facebook her.

REPRÆSENTATION #2

Vores næste og sidste repræsentationsarrangement i rækken nærmer sig; d. 9 oktober byder vi velkommen til en hyggelig aften i selskab med Lektor Sabrina Ebbersmeyer (MEF, filosofi) og Ph.d. Martin Arndal (ENGEROM), som skal tale om kvinder i filosofihistorien; historiografi og køn.

Derfor: kom forbi, få en øl, deltag i samtalen eller bare lyt og mød os andre, hvorefter der vil være en performance fra Esther Michelsen Kjeldahl samt servering af øl og snacks til kl. 21:00.

Arrangementet er åbent for alle, dvs. studerende og undervisere, med eller uden baggrund i filosofi, uanset køn.

Program:
17:00 Velkomst
17:15 – 18:15 Oplæg
18:25 – 18:45 Diskussion
18:45-19:00 Performance
19:00-21:00 Mingle & Snacks

(Abstract og flere detaljer omkring lokale følger)

Find arrangementet på Facebook

VIDENSKABSFILOSOFI I PRAKSIS

V. Sara Green

Tid: Fredag, 15. november 2019, 16:00-18:00. NB bemærk ændret tidspunkt! (tidligere start 15:30)
Sted: SDU, Campusvej 55, 5230 Odense. Lokale: U91 (se på campus-kort)

Abstract: Videnskabsfilosofien har de seneste år gennemgået en udvikling, som af nogle karakteriseres som en stigende praksis-orientering, på engelsk kaldet ”philosophy of science in practice” (PSP). Det indebærer en større grad af interdisciplinært samarbejde, hvor filosofien ikke blot kommer tættere på naturvidenskaben, men også på andre humanistiske felter såsom videnskabshistorie, videnskabssociologi, og Science and Technology Studies (STS). Sara Green vil i oplægget give en introduktion til PSP samt eksempler fra hendes eget forskningsprojekt om systembiologi og personlig medicin. Inspireret af kritiske kommentarer hun selv har modtaget, vil hun desuden lægge op til diskussion af, hvorvidt praksis-orienteret filosofi er ”rigtig filosofi” – og af antagelserne bag det spørgsmål.

Sara Green er adjunkt ved Sektion for Videnskabsteori- og Videnskabshistorie, Institut for Naturfagenes Didaktik, samt Centre for Medical Science and Technology Studies, Institut for Folkesundhedsvidenskab, begge ved Københavns Universitet. Hun har læst filosofi og biologi på SDU, Odense, og har en Ph.d. i Videnskabsstudier fra Aarhus Universitet (Center for Videnskabsstudier, Institut for Fysik og Astronomi).

Efter oplægget vil der være mulighed for at tale med hinanden, oplægsholderne og repræsentanter fra netværkets bestyrelse.

Program

16:00-16:10 Introduktion & præsentation af netværket
16:10-17:15 Oplæg v. Sara Green m. efterfølgende diskussion
17:15-18:00 Uformelle samtaler og netværkshygge
18:00 –> Vi går i fredagsbaren

Alle uanset køn, alder og faglig baggrund er velkommen.

Find arrangementet på Facebook

Semesterstartsforelæsning 2019: Refugee Protection & The Problem of Indeterminacy

Fredag den 27. september 2019 kl. 15.00-20.00. Lokale: 15A.0.13

Netværk for Kvinder i Filosofi byder alle, uanset køn og faglig baggrund, hjerteligt velkommen til den årlige semesterstartsforelæsning. I år vil Fatima Sabir, ph.d., og Anita Mašková, stud.mag., præsentere deres arbejde med graviditet og privathed.

PROGRAM
15.00 – 15.40: NKiF generalforsamling
– Præsentation og årsberetning
– Valg til bestyrelsen

Alle er velkomne til at deltage, og alle medlemmer er velkomne til at stille op til bestyrelsen.

16.00 – 16.45: Semesterstartsforelæsning
17.00 – 17.45: Spørgsmål og diskussion
17.45: Reception

Man er meget velkommen til blot at deltage i semesterstartsforelæsningen fra 16:00-17:45.

Efterfølgende er studenterbaren åben, og vi bestiller pizza (for egen regning).

Find arrangementet på Facebook

Filosofi og Repræsentation

Tid: Torsdag, 9. maj 2019, 16:00-18:00
Sted: Lokale 12.1.62, Søndre Campus – Københavns Universitet | Karen Blixens Plads 8, 2300 Copenhagen S

Kaster man et blik på filosofihistorien og filosofiens kanon er den kvindelige filosof nærmest usynlig. Det samme er ofte gældende når det vedrører kvindelige filosoffer på pensa på filosofistudierne i Danmark. Er det et problem? Hvis ja – hvorfor? og hvad kan gøres?

Ved at sætte fokus på repræsentation af kvinder på filosofistudiernes pensa, ønsker vi i Netværk for Kvinder i Filosofi at diskutere disse og lignende spørgsmål vedrørende repræsentation.
Vi er desuden åbne for at diskussionen om repræsentation ikke kun vedrører kvinder, men at den udvides til et spørgsmål om de underrepræsenterede generelt – f.eks. repræsentationen af racialiserede sorte og brune minoriteter.

Derfor inviterer vi til en eftermiddag med kortfilm, debat og danseperformance for at samles og belyse emnet, i håb om sammen at blive klogere på repræsentationsproblemet.

Program:

16.00 – 16.20: Introduktion og visning af kortfilm
16.20 – 17.40: Paneldebat – en diskussion mellem panel og publikum
17.40 – 17.45: Pause
17.45 – 18.00: Danseperformance (elever fra Den Danske Scenekunstskole)
18.00 –> Café Olympen (lokale 14.3.80) åbner disken, hvor det vil være muligt at købe øl og vand.

Panelet består af:

Rose Løvgren (cand. mag. fil. og PhD-studerende, Saxo Instituttet)
Sabrina Ebbersmeyer (lektor og underviser i filosofi)
Silas L. Marker (filosofistuderende og forsker på Center for Information og Boblestudier)
Tara Skadegaard Thorsen (cand. mag. fil. og medstifter af gruppen FRONT)
Thor Grünbaum (lektor og underviser i filosofi samt viceinstitutleder på MEF, KU)

Alle er velkomne – uanset køn og faglig baggrund!

Find arrangementet på facebook her.

Udfordringer for kvinder i filosofi/Challenges for women in philosophy

[English bellow]

NKiF arrangerer ved Dansk filosofisk selskabs Årsmøde-2019 en paneldebat, der vil sætte fokus på nogle af de udfordringer, som kvinder i filosofi står overfor. 

Til debatten har vi inviteret kvinder, der beskæftiger sig med forskellige områder af filosofien, og som befinder sig på forskellige trin i deres karriereforløb. Blandt panelets deltagere er : Helena de Preester, Ph.d.; Tara Skadegaard, cand.mag.; Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, Ph.d.; Anna Cornelia Ploug, cand.mag.; Johanna Seibt, Professor MSO, Ph.d. og Tone Frank Dandanell, Ph.d.-studerende.
Idéen med paneldebatten er at skabe en bred samtale om emner, der typisk berører kvinder i filosofi: Det kan være alt fra karriereanliggender, til personlige erfaringer, til implementerede politikker, eller refleksioner over en gen-introduktion af kvinder i filosofihistorien.

Samtalen skal selvfølgelig allerhelst repræsentere så mange forskellige perspektiver som muligt, og derfor håber vi, at I alle sammen vil møde op og give jeres besyv med. Udfordringerne kan være store som små, systemiske, pensumrelaterede eller måske bare helt personlige.

Debatten vil foregå på engelsk, da vi har årsmødets keynote – Helena de Preester – med i panelet. Kommentarer og spørgsmål på dansk er dog velkomne.

Find arrangementet på facebook her.

——

The Danish network for women in philosophy will be chairing a panel debate focussing on challenges for women in philosophy at the 2019 annual meeting for Dansk filosofisk selskab.

For the panel we have invited women within different fields of philosophy, and who are at different stages of their career. The panelists are : Helena de Preester, Ph.d.; Tara Skadegaard, cand.mag.; Anne-Marie Søndergaard Christensen, associate professor, Ph.d.; Anna Cornelia Ploug, cand.mag.; Johanna Seibt, Professor MSO, Ph.d.; and Tone Frank Dandanell, PhD student.
The hopes for the panel debate is to create a broad conversation, touching upon subjects that typically affect women in philosophy: Anything from career plans, to personal experience, to implemented politics, or reflections on re-introducing women philosophers on the philosophical curriculum.

The conversation should represent as many perspectives as possible, and we hope that all of you will join us and contribute to it. The challenges may be large or small, systemic, syllabus related, or maybe just personal.

The debate will be in English, as we will be joined by the keynote speaker, Helena de Preester. However, comments or questions in Danish are welcome.

Find the event on facebook here.

FYRAFTENSFILOSOFI – JULESTUE EDITION

NKiF og Pædagogisk Filosofisk Forening præsenterer: ARENDT OG JULEMIRAKLET

Tid: Fredag, 7.december 2018, 15:00-16:00
Sted: Tagterrassen (3. sal, bygning A), DPU – Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København

NKiF afholder i år æbleskive-arrangement i samarbejde med Pædagogisk Filosofisk Forenings Fyraftensfilosofi på DPU. Det bliver julestue med gløgg, knas og et spændende oplæg om Arendts natalitetsbegreb og Jesus som en politisk figur.

Om oplægget

ARENDT OG JULEMIRAKLET
V. Rosa Skytt Burr, cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet og medredaktør på filosofipodcasten Filosofikum.

De mest fundamentale vilkår for menneskets eksistens er natalitet og mortalitet: fødsel og død. I modsætning til mange filosoffer gennem historien lægger Arendt dog ikke særlig stor vægt på døden. I stedet fokuserer hun på fødslen som menneskets allermest afgørende vilkår, hvorigennem mennesker bliver handlende og politiske. Nataliteten betinger os ifølge Arendt som uventede, uforudsigelige, initiativrige, begyndende og mirakuløse — men også som ustabile og ukontrollerbare.
I dette oplæg vil jeg se på Arendts natalitetsbegreb og undersøge, hvorfor hun opfatter Jesus som en politisk figur.

 

Fyraftensfilosofi består af filosofiske oplæg og kan indtages sidst på fredagen ifølge af en kold øl eller vand. Arrangementet er en tilbagevendende begivenhed hver den første fredag i måneden, og sigter på at runde dagen af på tankevækkende og munter vis.

Der opfordres som altid til, at diskussioner og fordybede samtaler fortsættes i BarBund.

Filosofi og supercomputere – Et alumneperspektiv på filosofien

TID:  15. November 2018, kl. 15-17
STED:  SDU – Odense, Campusvej 5, 5230 Odense, Lokale O77

I et samarbejde mellem tidligere SDU-filosofi-studerende og Netværk for kvinder i filosofi (NKiF) afholdes et eftermiddags-arrangement på SDUs campus i Odense.

DAGENS PROGRAM:
15:00   –   Introduktion om og af Netværk for Kvinder i Filosofi (NKiF) v. forkvinde Helene Scott Fordsmand
15:15   –   Oplæg og dialog v. Regina Christiansen & Susanne Jacobsen: Filosofi og supercomputere – et alumni-perspektiv på filosofien
16:00   –   Snacks, hygge, samtale og netværkning

Filosofisk studienævn har sponsoreret snacks og kaffe, og der vil være kolde drikke tilgængelige til studiepriser.

Arrangementet er åbent for alle, men vi håber særligt at møde SDUs kvindelige filosofistuderende til en snak om filosofien og muligheder for at dele den på tværs af landets institutioner gennem NKiF.

 

Regina Christiansener uddannet cand.mag. i filosofi fra SDU og startede tidligt i 2018 en Ph.d. i samarbejde med hhv. Afdeling for Filosofi og Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU.

Susanne Jakobsener også uddannet cand.mag. i filosofi fra SDU. Efter en tid som forskningsbibliotekar ved SDU Bibliotek er hun nu freelance tutor i forbindelse med UNHCR’s Management Learning Programme.

– Sammen deltog de i 2017IMADA’s Super Computer Challenge.

Om oplægget skriver Regina Christiansen:
Hør hvordan en tilfældighed førte til to filosofialumners deltagelse i IMADA’s Super Computer Challenge 2017. Omgivet af overvejende datalogistuderende blev vi hvirvlet ind i mere end et halvt års hæsblæsende arbejde med udvikling af algoritme til håndtering af de tidligste danske folketællinger. Det blev til et forløb, som endte med en placering i finalen og en ny forståelse af, hvad filosofiuddannede også kan bidrage til.