Semesterstartsforelæsning + Generalforsamling 2018

Om Bias og diskrimination
Ditte Marie Munch-Jurisic & Mira Skadegård

Tid: Torsdag d. 4. oktober 2018, 16:30-19:00+
Sted: Studenterhuset, Aquarium (lokalenavn) – Købmagergade 52, 1150 København K

NKiF afholder igen i år i forbindelse med generalforsamlingen et brag af en semesterstartsforelæsning!
Foreningens generalforsamling holdes forud for oplægsdelen. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, er det afgørende at deltage i generalforsamlingen. Ellers kan man blot dukker op fra kl. 17:30.

Arrangementet foregår på dansk. Alle er velkomne, både til hele eller dele af arrangementet.

Programmet for dagen forløber som følgende:

1630-1715  –  Generalforsamling
1730-1740  –  Introduktion til netværket v. netværkets bestyrelse
1740-1800  –  Oplæg v. Ditte Marie Munch-Jurisic: ”Et moralsk potentiale i ubehag? Filosofi og implicit bias”
1800-1820  –  Oplæg v. Mira Skadegård: TBA
1820-1900  –  Samtale mellem oplægsholdere + Spørgsmål fra salen
1900–                 HYGGE, SNACKS OG DRINKS

Se plakaten for dagen her.

OM OPLÆGSHOLDERNE

Ditte Marie Munch-Jurisic, Postdoc, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Uddannet cand.mag. og Ph.d. i filosofi og minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Arbejder særligt med forholdet mellem aversive følelser og moral. I sit nuværende projekt fokuserer hun på praktiske og etiske problemstillinger omkring formidling af bias med særlig fokus på det ubehag vi kan opleve når vi konfronteres med vores implicitte bias.

Mira Skadegård, Postdoc, Institut for læring og filosofi (HUM), Aalborg Universitet. Uddannet som cand.mag. i litteraturvidenskab (KU), samt BA i hhv. filosofi og antropologi fra hhv. St. Johns College og Københavns Universitet. Arbejder med strukturel diskrimination og mikroaggressioner, særligt med fokus på normalisering af diskriminerende kommunikation. Har tidligere arbejdet med CSR-rådgivning og betegner sig selv som social justice scholar.

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING, 16:30 – 17:15

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent + godkendelse af dagsorden
 3. Forkvindens årsberetning samt godkendelse heraf (v. Helene)
 4. Diskussion af og evt. revision af formålsparagraf (§ 2)
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget (v. Katla)
 6. Indkomne forslag (skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen)
 7. Valg til bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af kasserer og suppleant til kasserer
 9. Eventuelt

Sommerfest + Hjælp!

Tid: Tirsdag d. 15. maj, 2018, 17:00 – 24:00
Sted: Café Olympen, lokale 14.3.80, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S

Tiden nærmer sig for vores årlige fejring af (forhåbningen om) solskin. Denne gang vil vi kombinere festlighederne med et rekrutteringsmøde: Vi har nemlig brug for hjælp!
Vi har masser af idéer på tegnebrættet til kommende events og fremtidigt arbejde, og vi har brug for flere hænder. Vi starter derfor aftenen med en lille stund, hvor vi fortæller om hvad vi laver nu og hvad vi tænker at lave i fremtiden. Så kan man (selvfølgelig helt uforpligtende) overveje om man vil være med i noget af vores arbejde. Der vil være mulighed for at stille op til bestyrelsen, at melde sig ind i en arbejdsgruppe, eller måske endda et helt tredje format.

Vi er også altid glade for at høre nye idéer til ting vi kunne lave, hvis I ligger inde med nogen.

Vi inviterer til velkomstdrinks og en snak om NKiFs arbejde fra kl. 17. Efterfølgende giver vi pizza og snacks, der er mulighed for at købe billige drinks, og så skal vi bare hygge os!

Alle er hjerteligt velkomne.

Netværksdag med og for kvinder i filosofi

TidFredag d. 6. April 2018, 12:00 – 17:00
StedLokale D174, DPU – Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København

Netværk for kvinder i filosofi og Pædagogisk filosofisk forening inviterer til et halvdags- seminar i netværksånd.
Vi har bragt kvindelige filosoffer fra forskellige institutioner, områder og stillinger sammen for at fortæller om deres aktuelle forskning.
Dagen handler om at møde dine med-filosoffinder, studerende som professorinder, på tværs af rang og institution, at inspirere hinanden, blive nysgerrige på områder af filosofien, man ikke støder ind i til hverdag og måske endda skabe bekendtskaber, der kan danne grobund for samtidige samarbejder.

Arrangementet er gratis og åbent for alle.
Der vil være lidt til den søde tand i løbet af dagen, og lidt til ganen i dagens sidste session.

Program

12:00-13:00    Lektor Anne-Marie Eggert Olsen (DPU, AU) 
Pause
13:15-14:15    Prodekan Anne Marie Pahuus (ARTS, AU)
Pause med kaffe + kage
14:45-15:45    Professor Antje Gimmler (AAU)

[Vi går i ”det bløde”, lokale D170]

16:00-17:00    Lynoplæg fra filosofi-spirerPatricia Meindl (KU), Soie Boldsen (RUC), Mia Hesselbjerg-Thomsen (DPU), Monica Mazzoli (KU), Mia Skjold Tvede Henriksen (DPU), og Helene Scott-Fordsmand (KU)
17 —> Hygge over snack & vin. Mulighed for flere forsyninger i baren.

Find eventet på facebook.

 

Anne-Marie Eggert Olsen er lektor i pædagogisk filosofi ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Hun er uddannet i filosofi fra Københavns Universitet og arbejder filosofihistorisk med pædagogisk filosofi som omdrejningspunkt. I hendes arbejde spiller særligt antikkens og middelalderens filosofi en stor rolle, såvel som oplysningsfilosofferne, Frankfurterskolen og den hermeneutiske filosofi. I januar forsvarede hun sin disputats ”At forandre verden. En læsning af Platons politiske filosofi i ’Staten’”, der netop er udkommet.

Anne Marie Kragh Pahuus er prodekan, ph.d.-skoleleder og lektor i filosofi ved fakultetet ARTS på Aarhus Universitet. Hun er uddannet fra Aarhus Universitet og Universitetet i Lyon. Hun har publiceret internationalt om K.E. Løgstrup og Hannah Arendt, formidlet filosofien gennem mange års foredragsvirksomhed samt indgået i forskningssamarbejde med tre danske virksomheder om mening i arbejdslivet. Hun har små 10 års erfaring med ledelse og bestyrelsesarbejde. Hun har bl.a. skrevet Tænkepausen om ”Kærlighed”, som i dette forår udkommer i engelsk oversættelse.

Antje Gimmler er professor i anvendt filosofi ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Hun er uddannet fra Universitet Freiburg, Freie Universität Berlin og Universität Bamberg og arbejder inden for social- og politisk filosofi, teknologifilosofi og sundhedsfilosofi. Hendes teoretiske ståsted kan bedst betegnes med at være en blanding af filosofisk pragmatisme og kritisk teori, som bidrager til forståelsen af hvad anvendt filosofi kunne blive. Hendes seneste udgivelse er en bog om samarbejde mellem kunst og filosofi med titlen ”Den sanselige udfordring – Campingkvinderne i dialog med videnskab og filosofi” (udkommer i år). Desuden har hun skrevet en række artikler og bidrag til tidskrifter og antologier på både tysk, dansk og engelsk.

Philosophy and its History – Lecture by Prof. Ursula Renz

Tid: 28 February 2018, 1 pm – 4 pm
Sted: Room 21.1.49( KUA2), University of Copenhagen | Karen Blixens Plads 8, 2300 Copenhagen S

Network for Women in Philosophy, Denmark (NKiF) is excited to invite you to an afternoon with a lecture by Professor Ursula Rentz followed by a panel discussion on Challenges for Women in Academic Philosophy.

Programme

13:00-14:15 Lecture by Ursula Renz and discussion. “Philosophy and its History”.
14:15-14:30 Coffee break with refreshments
14:30-16:00 Panel discussion: “Challenges for Women in Academic Philosophy”

The lecture and panel discussion will be conducted in english.
More information on panel participants to follow.

Ursula Renz is Professor of Philosophy at the University of Klagenfurt, Austria. She has published widely on Early Modern Philosophy (Descartes, Hobbes, Spinoza, Shaftesbury), Kant, the Marburg School of Neo-Kantianism (Cohen, Natorp, Cassirer), as well as on the emotions, self-knowledge, and the problem of epistemic trust.

The event is open to everyone.

Find the event on facebook.

NOTICE | Change of location from room 14.3.46 to room 21.1.49.

NKiF inviterer til gløgg og æbleskiver

Tid: kl. 16-20, Onsdag d. 6. december 2017
Sted: Café Olympen (lokale 14.3.80), KUA, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet | Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.

Julen nærmer sig, og netværket inviterer derfor forbi til en god omgang æbleskiver og gløgg. Alle er velkomne.

Generalforsamling og semesterstartsforelæsning 2017: “Perspektiver på tillid”

Tid: 21. september 2017, 14:01-17:00
Sted: Lokale 5B.1.08, KUA 3, Københavns Universitet | Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

NKiF afholder igen i år et brag af en semesterstartsforlæsning!
Se plakaten for arrangementet her.

Forud for oplægsdelen afholdes foreningens generalforsamling. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, er det afgørende at deltage i generalforsamlingen. Ellers kan man blot dukker op fra kl. 14:30.

Alle er velkomne til dele af eller hele arrangementet.

Dagens program er som følger:

14:01 – 14:30  –  Generalforsamling m. valg til bestyrelse. Se dagsorden her
14:45 – 14:55  –  Kort intro v. NKiF
14:55 – 15:35  –  Oplæg v. Arman Teymouri Niknam: ‘Extreme credulity’ and open eyes: Mistillidens goder og tillidens væsen hos protofeministen Mary Wollstonecraft.
15:35 – 16:15  –  Oplæg v. Nana Halmsted Kongsholm: Interpersonel vs. institutionel tillid til hospitalsvæsnet – fejlslutning eller nyt paradigme?
16:15 – 17:00  –  Netværks hygge m. snacks
17:00  –  Vi går mod Halifax, Amagerbro Torv for at spise sammen

Middag på Halifax er på egen regning.

Abstracts for oplæg:

‘Extreme credulity’ and open eyes: Mistillidens goder og tillidens væsen hos protofeministen Mary Wollstonecraft
v. Arman Teymouri Niknam
Mens forskning i tillid efterhånden er velkendt inden for felter som sociologi og filosofi, er der først for nyligt begyndt at komme fokus på tillid inden for studier af litteratur. I Mary Wollstonecrafts roman The Wrongs of Woman; or Maria fortæller hovedpersonen Maria, hvordan hun formåede at opfatte sin mands dårligdomme efter at have givet slip på sin overdrevne godtroenhed. Da Maria ’åbnede sine øjne’, blev hendes mands ondskabsfulde opførsel tydelig for hende. I romanen er evnen til at udvise mistillid – og handle på denne – sammenflettet med forsøg fra kvinders side på at kæmpe imod patriarkalsk undertrykkelse. Mistillid spiller således en rolle for forsøg på kvindefrigørelse i Mary Wollstonecrafts litteratur og tænkning. Samtidig er gavnligheden af tillid ikke udelukket i hendes værker, ej heller en spontan form for tillid, som minder om K. E. Løgstrups forståelse af tilliden som værende en suveræn livsytring.

Interpersonel vs. institutionel tillid til hospitalsvæsnet – fejlslutning eller nyt paradigme?
v. Nana Halmsted Kongsholm
”Jeg stoler ikke på hospitalsvæsenet.” Sådan lyder det overordnede budskab fra de mange artikler om danske patienters oplevelser med hospitalsvæsnet, der de sidste år har fyldt godt i mediebilledet. Dette rejser et interessant og samfundsrelevant spørgsmål: hvorfor ser vi denne tillidskrise blandt danske patienter, og hvad kan og skal vi gøre ved det?

I den filosofiske litteratur skelnes der normalt mellem interpersonel og institutionel tillid. Hvor interpersonel tillid henviser til den type tillid vi som individer kan have til andre individer omkring os, henviser institutionel tillid til den type tillid vi som individer har til institutioner i samfundet.
Min tese, som jeg vil udforske i dette oplæg, er følgende: hospitaler opererer generelt efter standarder der associeres med institutionel tillid, men patienter har derimod tilbøjelighed til at tillægge hospitaler og dets personale en tillid der snarere er interpersonel af natur – og det er dette misforhold mellem de to typer tillid, der er medvirkende årsag til de mange nylige tillidskriser. Jeg vil diskutere hvorvidt dette skal ses som en fejlslutning fra patienternes side, eller om det snarere skal ses som en nødvendig opfordring til at gentænke hvordan vi skal forstå tillid i en hospitalskontekst, særligt med hensyn til hvilken rolle interpersonel tillid spiller.

Generalforsamling 2017

Forud for semesterstartsforelæsning d. 21. september afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen.

Program for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forkvindens årsberetning samt godkendelse heraf
 4. Diskussion af og evt. revision af formålsparagraf (§ 2)
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
 7. Valg til bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af kasserer og suppleant til kasserer
 9. Eventuelt

Som medlem kan du se referatet og årsberetning her.