Philosophy and its History – Lecture by Prof. Ursula Renz

Tid: 28 February 2018, 1 pm – 4 pm
Sted: Room 21.1.49( KUA2), University of Copenhagen | Karen Blixens Plads 8, 2300 Copenhagen S

Network for Women in Philosophy, Denmark (NKiF) is excited to invite you to an afternoon with a lecture by Professor Ursula Rentz followed by a panel discussion on Challenges for Women in Academic Philosophy.

Programme

13:00-14:15 Lecture by Ursula Renz and discussion. “Philosophy and its History”.
14:15-14:30 Coffee break with refreshments
14:30-16:00 Panel discussion: “Challenges for Women in Academic Philosophy”

The lecture and panel discussion will be conducted in english.
More information on panel participants to follow.

Ursula Renz is Professor of Philosophy at the University of Klagenfurt, Austria. She has published widely on Early Modern Philosophy (Descartes, Hobbes, Spinoza, Shaftesbury), Kant, the Marburg School of Neo-Kantianism (Cohen, Natorp, Cassirer), as well as on the emotions, self-knowledge, and the problem of epistemic trust.

The event is open to everyone.

Find the event on facebook.

NOTICE | Change of location from room 14.3.46 to room 21.1.49.

NKiF inviterer til gløgg og æbleskiver

Tid: kl. 16-20, Onsdag d. 6. december 2017
Sted: Café Olympen (lokale 14.3.80), KUA, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet | Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.

Julen nærmer sig, og netværket inviterer derfor forbi til en god omgang æbleskiver og gløgg. Alle er velkomne.

Generalforsamling og semesterstartsforelæsning 2017: “Perspektiver på tillid”

Tid: 21. september 2017, 14:01-17:00
Sted: Lokale 5B.1.08, KUA 3, Københavns Universitet | Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

NKiF afholder igen i år et brag af en semesterstartsforlæsning!
Se plakaten for arrangementet her.

Forud for oplægsdelen afholdes foreningens generalforsamling. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, er det afgørende at deltage i generalforsamlingen. Ellers kan man blot dukker op fra kl. 14:30.

Alle er velkomne til dele af eller hele arrangementet.

Dagens program er som følger:

14:01 – 14:30  –  Generalforsamling m. valg til bestyrelse. Se dagsorden her
14:45 – 14:55  –  Kort intro v. NKiF
14:55 – 15:35  –  Oplæg v. Arman Teymouri Niknam: ‘Extreme credulity’ and open eyes: Mistillidens goder og tillidens væsen hos protofeministen Mary Wollstonecraft.
15:35 – 16:15  –  Oplæg v. Nana Halmsted Kongsholm: Interpersonel vs. institutionel tillid til hospitalsvæsnet – fejlslutning eller nyt paradigme?
16:15 – 17:00  –  Netværks hygge m. snacks
17:00  –  Vi går mod Halifax, Amagerbro Torv for at spise sammen

Middag på Halifax er på egen regning.

Abstracts for oplæg:

‘Extreme credulity’ and open eyes: Mistillidens goder og tillidens væsen hos protofeministen Mary Wollstonecraft
v. Arman Teymouri Niknam
Mens forskning i tillid efterhånden er velkendt inden for felter som sociologi og filosofi, er der først for nyligt begyndt at komme fokus på tillid inden for studier af litteratur. I Mary Wollstonecrafts roman The Wrongs of Woman; or Maria fortæller hovedpersonen Maria, hvordan hun formåede at opfatte sin mands dårligdomme efter at have givet slip på sin overdrevne godtroenhed. Da Maria ’åbnede sine øjne’, blev hendes mands ondskabsfulde opførsel tydelig for hende. I romanen er evnen til at udvise mistillid – og handle på denne – sammenflettet med forsøg fra kvinders side på at kæmpe imod patriarkalsk undertrykkelse. Mistillid spiller således en rolle for forsøg på kvindefrigørelse i Mary Wollstonecrafts litteratur og tænkning. Samtidig er gavnligheden af tillid ikke udelukket i hendes værker, ej heller en spontan form for tillid, som minder om K. E. Løgstrups forståelse af tilliden som værende en suveræn livsytring.

Interpersonel vs. institutionel tillid til hospitalsvæsnet – fejlslutning eller nyt paradigme?
v. Nana Halmsted Kongsholm
”Jeg stoler ikke på hospitalsvæsenet.” Sådan lyder det overordnede budskab fra de mange artikler om danske patienters oplevelser med hospitalsvæsnet, der de sidste år har fyldt godt i mediebilledet. Dette rejser et interessant og samfundsrelevant spørgsmål: hvorfor ser vi denne tillidskrise blandt danske patienter, og hvad kan og skal vi gøre ved det?

I den filosofiske litteratur skelnes der normalt mellem interpersonel og institutionel tillid. Hvor interpersonel tillid henviser til den type tillid vi som individer kan have til andre individer omkring os, henviser institutionel tillid til den type tillid vi som individer har til institutioner i samfundet.
Min tese, som jeg vil udforske i dette oplæg, er følgende: hospitaler opererer generelt efter standarder der associeres med institutionel tillid, men patienter har derimod tilbøjelighed til at tillægge hospitaler og dets personale en tillid der snarere er interpersonel af natur – og det er dette misforhold mellem de to typer tillid, der er medvirkende årsag til de mange nylige tillidskriser. Jeg vil diskutere hvorvidt dette skal ses som en fejlslutning fra patienternes side, eller om det snarere skal ses som en nødvendig opfordring til at gentænke hvordan vi skal forstå tillid i en hospitalskontekst, særligt med hensyn til hvilken rolle interpersonel tillid spiller.

Generalforsamling 2017

Forud for semesterstartsforelæsning d. 21. september afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen.

Program for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Forkvindens årsberetning samt godkendelse heraf
  4. Diskussion af og evt. revision af formålsparagraf (§ 2)
  5. Fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
  7. Valg til bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af kasserer og suppleant til kasserer
  9. Eventuelt

Som medlem kan du se referatet og årsberetning her.